O mě

Jmenuji se Silvie Quisová a jsem psycholog a psychoterapeut. Po ukončení studia psychologie jsem pracovala 8 let v Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě s dětmi, rodiči i učiteli. Poté jsem se začala více zabývat lektorskou činností a psychoterapií nezaměstnaných lidí a osob bez přístřeší. Lektorovala jsem výcviky pracovníků v sociálních službách. Začala jsem se věnovat supervizní práci v organizacích poskytujícících sociální služby. Rozšířila jsem svoje vzdělání o oblast dopravní psychologie. Dalších 5 let jsem strávila jako psychoterapeut ve službě následné péče s lidmi závislými na alkoholu a gamblery. V posledních letech se více orientuji na psychoterapeutickou práci s celým rodinným systémem. Vnímám větší smysl své práce, když mohu pracovat se všemi členy rodiny, protože jen tak se může něco změnit a posunout k lepšímu. Nestačí „opravit“ jen dítě, pracovat na sobě musí všichni. Včetně mě, každá rodina, každý jednotlivec je pro mě výzvou a inspirací. Aktuálně pracuji s pěstounskými rodinami v doprovázejících organizacích a zároveň se ve své soukromé ambulanci věnuji jednotlivcům s různými psychickými obtížemi (deprese, neurózy, maniodepresivita, závislosti, vztahové obtíže, výchovné problémy apod.).

PŘEHLED ODBORNÝCH VÝCVIKŮ
2015 – dosud – Dyadická terapie
2013 – 2015 INTECO - Integrativní koučink
2012 Vzdělávací program Dopravní psychologie, akreditováno MDS ČR
2010 – 2013 Supervizní výcvik, akreditováno MŠMT ČR
2006 – 2010 Výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, v rozsahu 550 hodin, akreditováno MŠMT ČR
1995 – 2016 Průběžně absolvovány odborné výcviky, semináře a stáže

VZDĚLÁNÍ
2010 – 2015
Postgraduální studium poradenské psychologie na UP v Olomouci, udělen akademický titul doktor psychologie
1991 – 1996
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
udělen akademický titul magistr psychologie
1986 – 1990
Mendelovo gymnázium, Opava

ODBORNÁ ZKUŠENOST
1998 – dosud: OSVČ – psychoterapie, supervize, psychologické poradenství, psychodiagnostika, posuzování způsobilosti k řízení motorového vozidla, lektorská činnost
Aktuální spolupráce s organizacemi:
ANIMAVIVA, OPAVA – psychoterapie
DO NÁRUČE, BRUNTÁL, z.s. - psychoterapie
DOMOV PRO SENIORY KAMENEC, SLEZSKÁ OSTRAVA, p.o. - supervize sociálních služeb
DOMOV PRO SENIORY, KRNOV, p.o. – supervize sociálních služeb
ELIM OPAVA, o.p.s. - psychoterapie, supervize sociálních služeb
CHARITA, ČR – supervize sociálních služeb
KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín – lektorská činnost
TQM holding s.r.o., Opava – psychodiagnostika řidičů
SLEZSKÁ UNIVERZITA v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických
a psychologických věd – odborný asistent