O mně

Jmenuji se Silvie Quisová a jsem psycholog a psychoterapeut. Po ukončení studia jednooborové psychologie jsem pracovala 8 let v Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě. Průběžně jsem si rozšiřovala své vzdělání a zkušenosti v oblasti diagnostiky, poradenství, terapeutických metod a technik. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik a následně supervizní výcvik. Působila jsem jako lektor a psychoterapeut nezaměstnaných lidí a osob bez přístřeší. Lektorovala jsem výcviky pracovníků v sociálních službách a pracovala jsem 5 let jako psychoterapeut ve službě následné péče s lidmi závislými na alkoholu a gamblery. Začala jsem se věnovat supervizní práci v organizacích poskytujícících sociální služby. Dále jsem rozšířila svoje vzdělání o oblast koučování, dopravní psychologie a v rámci postgraduálního studia pedagogické psychologie získala doktorát. Spolupracovala jsem 16 let se Slezskou univerzitou v Opavě jako vyučující předmětů z oblasti psychologie, sociální komunikace a supervize v oborech Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory.

V posledních letech se více orientuji na psychoterapeutickou práci s celým rodinným systémem. Vnímám větší smysl své práce, když mohu pracovat se všemi členy rodiny, protože jen tak se může něco změnit a posunout k lepšímu. Nestačí „opravit“ jen dítě, pracovat na sobě musí všichni. Včetně mě. Každá rodina, každý jednotlivec je pro mě výzvou a inspirací. Velmi oceňuji své klienty, že mi dovolí, být na chvíli jejich průvodcem v těžkých chvílích a společně hledat nové cesty k životní rovnováze. Aktuálně pracuji s pěstounskými rodinami v doprovázející organizaci. Zároveň se ve své soukromé ambulanci věnuji dětem i dospělým, partnerům a rodinám s různými psychickými obtížemi nebo strastmi (trauma, ztráty, deprese, neurózy, maniodepresivita, závislosti, vztahové obtíže, sebepoškozování, výchovné problémy apod.). Neustále se vzdělávám ve svém oboru, abych mohla svým klientům nabídnout to nejlepší co právě potřebují. Ve své práci používám aktivní naslouchání, behaviorální metody, rogeriánský přístup, terapii pískovištěm a hrou (Sand tray therapy), projektivní metody, relaxační metody, metody somatického prožívání atd. Aktuálně se vzdělávám v oblasti práce s primárními reflexy - RMT, které naprosto dokonale doplňují mé předchozí dovednosti.

Každý klient je jedinečný originál, proto i přístup ke každému musí být jedinečný a originální.

PŘEHLED ODBORNÝCH VÝCVIKŮ

2023 Rhythmic movement training

2017, 2019 Sand tray – terapie hrou dle TST V. Satirové
2015–2017 Dyadická terapie
2013–2015 INTECO - Integrativní koučink
2012 Vzdělávací program Dopravní psychologie, akreditováno MDS ČR
2010–2013 Supervizní výcvik, akreditováno MŠMT ČR
2006–2010 Výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, akreditováno MŠMT ČR
1995–2019 Průběžně absolvovány odborné výcviky, semináře a stáže

VZDĚLÁNÍ
2010–2015
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, postgraduální studium poradenské psychologie
udělen akademický titul doktor psychologie
1991–1996
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
udělen akademický titul magistr psychologie
1986–1990
Mendelovo gymnázium, Opava

ODBORNÁ ZKUŠENOST
1998 – dosud: OSVČ – psychoterapie, supervize, psychologické poradenství, psychodiagnostika, posuzování způsobilosti k řízení motorového vozidla, lektorská činnost
Aktuální spolupráce s organizacemi:
ANIMAVIVA, OPAVA – psychoterapie
ARMÁDA SPÁSY ČR – supervize sociálních služeb
DO NÁRUČE, z.s. - psychoterapie
ELIM OPAVA, o.p.s. - psychoterapie, supervize sociálních služeb
CHARITA OSTRAVA – supervize sociálních služeb
KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín – lektorská činnost
TQM holding s.r.o., Opava – psychodiagnostika řidičů
SLEZSKÁ UNIVERZITA v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických
a psychologických věd – odborný asistent
SLEZSKÁ DIAKONIE, OSTRAVA – supervize sociálních služeb
SPOLU PRO RODINU, z.s., OSTRAVA – supervize sociálních služeb
ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, p.o. – supervize sociálních služeb